Helppo tapa löytää unelmatyösi

On hyvä ja hyvä pyrkiä tavoitteisiisi itsevarmasti ja ryhtyä toimiin unelmatyön saavuttamiseksi, mutta entä jos et ole varma, mikä se voisi olla?

Uranvaihto-opas

On niin helppoa tulla jämähtäneeksi työhön tai uraan, johon et itse ole tyytyväinen, ja unohtaa unelmatyö edes tajuamatta sitä.

Kehity vahvuuksiesi kanssa

Upea tapa keskittyä taitoihisi on laatia luettelo vahvuuksista. Oman persoonallisuuden ymmärtäminen on tehokas tapa arvioida urapolkua, joka sopii ja täydentää näitä vahvuuksia.

Keskustele kanssamme unelmiesi työstä

Käytä hieman aikaa pyytääksesi ja aikatauluttaaksesi informatiivisia haastatteluja kiinnostamiesi alojen ihmisten kanssa oppiaksesi heidän urapolustaan ja saadakseen neuvoja.

Arvioi menneisyyttäsi umpikujan välttämiseksi

Autamme selventämään tunteitasi aiemmista töistä, jotta voit etsiä samanlaisia tai erilaisia ominaisuuksia tulevaisuudessa.

Selvitä uusi urasi myöhemmin

Käyttämällä näitä mahdollisuuksia voit saada selville, että olet todella UX-suunnittelussa, digitaalisessa markkinoinnissa, Python-ohjelmoinnissa tai jotain muuta kokonaan!

Tutki, mitkä työpaikat tarjoavat samanlaisia tunteita ja kokemuksia

Jos vietät mieluummin koko päivän ulkona luonnossa, voisit harkita työtä geologina, metsänhoitajana, erämaa-oppaana tai puistonhoitajana. Tai ehkä sinulle sopivin vaihtoehto on tutkia kaikki etätyöpaikat, jotka ovat tarjolla.

Tee sitä, missä olet hyvä

Tämä on asia, joka sinun tulisi ottaa huomioon uraa etsiessäsi. Et ehkä ajattele nauttivasi siitä liikaa.

Tosiasia on, että et usein saa hyvää jostakin, ellet nautti siitä ainakin tietyllä tasolla.

Analysoi harrastuksiasi

Monet harrastukset voidaan muuttaa rahaksi. Tämä tarkoittaa usein pienyrityksen perustamista ja siihen liittyviä päänsärkyjä, mutta saatat päätyä uraan, josta todella nautit.

Määritä arvosi

Jotta voisit olla onnellinen, menestyvä ja sinulla olisi tyydyttävä elämä, sinun on käytettävä arvojasi sekä henkilökohtaisessa elämässäsi että työssäsi. Arvojen huomioon ottaminen uraa valittaessa voi olla tärkein tekijä, joka määrittää, oletko tyytyväinen vai et.

” Pidä palautteen tausta mielessä ”

Liian usein, kun joku saa palautetta jostakin parantamisen tarpeesta, he ajattelevat heti, että se koskee kaikkea mitä he tekevät. Lopeta! Tällä tavalla saatu palaute ei ole tarkoitettu toimimaan, ja sen vuoksi monet torjuvat vastauksen palautteen saamiseen…

Sami U Eriksson, Positiivinen palaute esittämällä erityisiä kysymyksiä

Viimeisimmät päivitykset

Deittailu töiden ohessa – Näin saat aikaa molemmille!

Deittailu töiden ohessa – Näin saat aikaa molemmille!

Työn ja deittailun yhdistäminen voi olla haastavaa, mutta se on mahdollista. Tärkeintä on löytää tasapaino työn ja yksityiselämän välillä. Tämä edellyttää usein joustavuutta ja suunnittelua.

Ensinnäkin, on tärkeää priorisoida. Työ on tärkeää, mutta niin on myös deittailu. Henkilön on tehtävä valintoja siitä, mihin hän haluaa käyttää aikansa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että henkilön on ehkä luovuttava joistakin työtehtävistä tai vähennettävä työaikaa.

Toiseksi, joustavuus on avainasemassa. Työnantajat voivat auttaa työntekijöitään tasapainottamaan työn ja yksityiselämän yhdistämistä tarjoamalla joustavia työaikoja ja etätyömahdollisuuksia. Tämä voi auttaa henkilöä löytämään aikaa myös deittailulle.

Kolmanneksi, suunnittelu on tärkeää. Henkilön on löydettävä aikaa deittailulle ja suunniteltava tapaamiset etukäteen. Tämä auttaa välttämään konflikteja työaikataulun kanssa ja auttaa henkilöä löytämään aikaa myös muulle yksityiselämälle.

Lopuksi, on tärkeää muistaa, että tasapaino on avainasemassa. Työ ja deittailu ovat tärkeitä, mutta henkilön on löydettävä tasapaino näiden kahden välillä. Tämä auttaa henkilöä välttämään stressiä ja parantamaan elämänlaatua.

Ajanhallinnan perusteet

https://www.youtube.com/watch?v=eI95W1bSy6Q&embed=true

Ajanhallinta on taito, joka auttaa henkilöä käyttämään aikansa tehokkaasti ja tuottavasti. Työn ja deittailun yhdistäminen vaatii hyvää ajanhallintaa, jotta molemmille löytyy tarpeeksi aikaa. Seuraavassa on muutamia perusasioita, jotka auttavat henkilöä hallitsemaan aikaansa paremmin.

Priorisoinnin taito

Priorisointi on tärkeä osa ajanhallintaa. Henkilön tulee osata tunnistaa tärkeimmät tehtävät ja hoitaa ne ensin. Tärkeimmät tehtävät ovat niitä, jotka vaikuttavat eniten henkilön tavoitteisiin ja joita ei voi siirtää myöhemmäksi. Henkilön tulee myös oppia sanomaan ei sellaisille tehtäville, jotka eivät ole tärkeitä tai joita voi siirtää myöhemmäksi.

Seuraava taulukko auttaa henkilöä priorisoimaan tehtäviään:

Tehtävä Tärkeys
Työ Korkea
Deittailu Korkea
Harrastukset Keskitaso
Kotityöt Matala

Aikataulutusstrategiat

Aikataulutus on toinen tärkeä osa ajanhallintaa. Henkilö voi käyttää erilaisia aikataulutusstrategioita, kuten päiväkirjan pitämistä tai muistilistan tekemistä, jotta hän muistaa kaikki tärkeät tehtävät. Henkilön tulee myös varata tarpeeksi aikaa jokaiselle tehtävälle ja pitää kiinni aikataulusta.

Seuraava lista auttaa henkilöä aikatauluttamaan päivänsä:

 • Merkitse kaikki tärkeät tehtävät päiväkirjaan tai kalenteriin.
 • Varata tarpeeksi aikaa jokaiselle tehtävälle.
 • Vältä liian tiukkaa aikataulua, jotta henkilöllä on tarpeeksi aikaa rentoutua ja levätä.
 • Pidä kiinni aikataulusta, mutta ole joustava, jos jotain odottamatonta tapahtuu.

Ajanhallinta on taito, joka vaatii harjoittelua ja kärsivällisyyttä. Kun henkilö oppii hallitsemaan aikaansa paremmin, hänellä on enemmän aikaa sekä työlle että deittailulle.

Työelämän joustavuus

https://www.youtube.com/watch?v=rDe1HqLplU8&embed=true

Työn ja deittailun yhdistäminen voi tuntua haastavalta, mutta joustavuuden avulla se on mahdollista. Työelämän joustavuus tarkoittaa työn tekemisen paikan ja ajan joustavaa mukauttamista työntekijän tarpeisiin. Tällä tavoin työntekijä voi paremmin sovittaa yhteen työn ja vapaa-ajan aktiviteetit.

Etätyön hyödyntäminen

Etätyö on yksi tapa hyödyntää työelämän joustavuutta. Etätyössä työntekijä voi tehdä työtä mistä tahansa, kunhan hänellä on käytössään tarvittavat työvälineet ja internet-yhteys. Etätyö mahdollistaa työntekijälle joustavuutta työpäivän aikataulutuksessa ja vähentää työmatkoihin kuluvaa aikaa.

Etätyön hyödyntämisessä on kuitenkin tärkeää huomioida, että se sopii kaikille työtehtäville ja että etätyössä on omat haasteensa. Esimerkiksi tiimityöskentely voi olla haastavaa etätyössä, joten tiimin yhteistyövälineiden käyttö on tärkeää.

Työaikajärjestelyt

Työaikajärjestelyt ovat toinen tapa hyödyntää työelämän joustavuutta. Työaikajärjestelyt voivat sisältää esimerkiksi joustavia työaikoja, työaikapankkeja tai työaikaliukumia. Joustavat työajat antavat työntekijälle mahdollisuuden sovittaa työaikansa paremmin omaan aikatauluunsa.

Työaikajärjestelyjen hyödyntämisessä on tärkeää huomioida, että järjestelyt eivät saa vaikuttaa negatiivisesti työn laatuun tai työyhteisön toimintaan. Työaikajärjestelyt on sovittava yhdessä työnantajan kanssa ja niiden tulee olla molempien osapuolten hyväksymiä.

Työelämän joustavuus on tärkeä tekijä työn ja vapaa-ajan yhdistämisessä. Etätyön ja työaikajärjestelyjen avulla työntekijä voi paremmin sovittaa yhteen työn ja deittailun.

Deittailun integrointi arkeen

Deittailu voi olla haastavaa, kun yrittää sovittaa sen kiireiseen työaikatauluun. Onneksi on olemassa muutamia tapoja integroida deittailu arkeen ja löytää aikaa molemmille.

Treffien suunnittelu

Treffien suunnittelu etukäteen voi auttaa varmistamaan, että molemmilla osapuolilla on aikaa ja että treffit eivät häiritse työaikataulua. Kalenterin käyttö voi olla hyödyllistä, jotta varmistetaan, että molemmat ovat käytettävissä treffien aikana. Lisäksi, jos treffit vaativat matkustamista, varaa matka etukäteen, jotta se ei häiritse työaikataulua.

Yllättävät deitit

Yllättävät deitit voivat olla hauska tapa integroida deittailu arkeen. Esimerkiksi, jos molemmat osapuolet ovat kiireisiä, voit yllättää kumppanisi lounaalla tai kahvilla työpaikallaan. Tämä voi olla helppo tapa löytää aikaa toisilleen ja pitää asiat mielenkiintoisina.

Lopuksi, on tärkeää muistaa, että deittailun integrointi arkeen voi olla haastavaa, mutta se on mahdollista. Kalenterin käyttö, treffien suunnittelu etukäteen ja yllättävät deitit voivat auttaa löytämään aikaa molemmille.

Rajat työn ja henkilökohtaisen elämän välillä

Työn ja henkilökohtaisen elämän väliset rajat ovat usein häilyviä, mutta niiden asettaminen on tärkeää, jotta molemmat elämänalueet voivat sujua tasapainoisesti. Työntekijän on tärkeää oppia asettamaan rajat työajan ja vapaa-ajan välille, jotta hän voi keskittyä täysillä molempiin elämänalueisiin.

Yksi tapa asettaa rajat on määrittää tietty aika päivästä, jolloin työasiat jätetään taakse ja keskitytään henkilökohtaisiin asioihin. Tämä voi olla esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin. Tämä auttaa pitämään työasiat erillään henkilökohtaisista asioista ja antaa aikaa rentoutua ja ladata akkuja.

Toinen tapa asettaa rajat on määrittää tietty määrä työtunteja päivässä tai viikossa. Tämä auttaa pitämään työajan kurissa ja varmistaa, että on tarpeeksi aikaa myös henkilökohtaisille asioille. Työntekijä voi esimerkiksi päättää, että hän tekee töitä kahdeksan tuntia päivässä ja sen jälkeen hän keskittyy vain henkilökohtaisiin asioihin.

On myös tärkeää oppia sanomaan ei ja asettamaan rajat työpaikalla. Työntekijä ei voi aina olla saatavilla 24/7, ja hänen on tärkeää oppia sanomaan ei, kun hänellä on jo tarpeeksi töitä tai kun hän haluaa keskittyä henkilökohtaisiin asioihin. Työnantajan on myös tärkeää kunnioittaa työntekijän henkilökohtaisia rajoja ja varmistaa, että työntekijä saa tarpeeksi aikaa myös henkilökohtaisille asioille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että rajat työn ja henkilökohtaisen elämän välillä ovat tärkeitä, jotta molemmat elämänalueet voivat sujua tasapainoisesti. Työntekijän on tärkeää oppia asettamaan rajat ja sanomaan ei, kun tarpeen, jotta hän voi keskittyä täysillä molempiin elämänalueisiin.

Stressinhallinta ja itsestä huolehtiminen

https://www.youtube.com/watch?v=UUFHG2xuRw8&embed=true

Työn ja deittailun yhdistäminen voi aiheuttaa stressiä ja vaatii siten stressinhallintataitoja. On tärkeää huolehtia itsestään, jotta jaksaa pitää yllä molempia elämänalueita.

Yksi tärkeä keino stressinhallintaan on liikunta. Liikunta vapauttaa endorfiineja, jotka auttavat rentoutumaan ja vähentävät stressiä. Säännöllinen liikunta auttaa myös pitämään mielen virkeänä ja energiatasot korkealla.

Toinen tärkeä keino stressinhallintaan on ajanhallinta. On tärkeää priorisoida ja suunnitella päivänsä niin, että työ- ja deittailuelämä mahtuvat molemmat kalenteriin. Ajanhallinnassa voi käyttää apuna erilaisia työkaluja, kuten kalenteria ja tehtävälistoja.

Lisäksi itsestä huolehtiminen on tärkeää stressinhallinnassa. Riittävä uni, terveellinen ruokavalio ja rentoutuminen auttavat jaksamaan arjessa. On tärkeää muistaa pitää myös omaa aikaa ja tehdä asioita, joista nauttii.

Alla olevassa taulukossa on muutamia vinkkejä stressinhallintaan ja itsestä huolehtimiseen:

Vinkki Kuvaus
Liikunta Säännöllinen liikunta auttaa rentoutumaan ja pitämään mielen virkeänä
Ajanhallinta Priorisoi ja suunnittele päiväsi niin, että työ- ja deittailuelämä mahtuvat molemmat kalenteriin
Riittävä uni Riittävä uni auttaa jaksamaan arjessa
Terveellinen ruokavalio Terveellinen ruokavalio antaa energiaa ja auttaa jaksamaan
Rentoutuminen Rentoutuminen auttaa vähentämään stressiä ja pitämään mielen virkeänä
Oma aika Muista pitää omaa aikaa ja tehdä asioita, joista nautit

Teknologian käyttö hyväksi

Deittailu ja työelämä voivat molemmat olla aikaa vieviä, mutta teknologian käyttö voi auttaa yhdistämään ne molemmat. Tässä osiossa käsitellään kahta erilaista teknologiaa, joiden käyttö voi helpottaa deittailun ja työn yhdistämistä.

Deittailusovellukset

Deittisovellukset ovat yksi tapa löytää uusia ihmisiä ja deittailla, kun aikaa on vähän. Näiden sovellusten avulla voi helposti löytää potentiaalisia kumppaneita, vaikka olisi kiireinen työelämä. Sovelluksia on monia erilaisia, joten kannattaa kokeilla eri vaihtoehtoja ja löytää se oma suosikki.

Tässä muutama suosittu deittailusovellus, joiden avulla voi löytää uusia ihmisiä:

 • Tinder
 • Bumble
 • Hinge
 • OkCupid

Kalenterisovellukset

Kalenterisovellukset ovat erinomainen tapa hallita omaa aikaa ja aikatauluja. Niiden avulla voi suunnitella etukäteen omat työ- ja deittailuajat, jolloin molemmat asiat saavat riittävästi huomiota. Kalenterisovelluksia on monia erilaisia, mutta tässä muutama suosittu vaihtoehto:

 • Google Kalenteri
 • Apple Kalenteri
 • Outlook Kalenteri

Kalenterisovelluksia käyttämällä voi helposti jakaa omaa aikaa työn ja deittailun välillä ja varmistaa, että molemmat asiat saavat tarpeeksi huomiota.

Yhdistämällä deittailusovellukset ja kalenterisovellukset voi helposti löytää aikaa molemmille ja varmistaa, että deittailu ei jää työn varjoon. Teknologia voi olla erinomainen apuväline, mutta on tärkeää muistaa myös pitää tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä.

Sosiaalisen elämän ylläpitäminen

Yhdistäminen työn ja deittailun välillä voi olla haastavaa, mutta on tärkeää muistaa, että sosiaalinen elämä on myös tärkeä osa hyvinvointia. On tärkeää löytää aikaa myös ystäville ja perheelle.

Ystävien ja perheen merkitys

Ystävät ja perhe ovat tärkeä tuki elämän eri vaiheissa. He voivat auttaa löytämään tasapainon työn ja deittailun välillä. On tärkeää sopia tapaamisia ja pitää yhteyttä myös kiireisen aikataulun keskellä.

Tässä muutamia vinkkejä ystävien ja perheen kanssa vietettävän ajan löytämiseen:

 • Suunnittele etukäteen: Suunnittele tapaamiset hyvissä ajoin etukäteen, jotta voit varmistaa, että sinulla on aikaa sekä työlle että deittailulle.
 • Hyödynnä viikonloput: Viikonloput ovat hyvä aika viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa. Voit esimerkiksi suunnitella yhteisiä aktiviteetteja tai vain viettää aikaa yhdessä rentoutuen.
 • Ole joustava: Joskus aikataulut eivät mene suunnitellusti. Ole joustava ja yritä löytää uusi aika tapaamiselle, jos jokin menee pieleen.

Muista, että ystävien ja perheen kanssa vietetty aika voi auttaa sinua rentoutumaan ja unohtamaan hetkeksi työn ja deittailun kiireet.

Henkilökohtaisen ajan merkitys

Työn ja deittailun yhdistäminen voi olla haastavaa, varsinkin jos henkilöllä on kiireinen aikataulu. Henkilökohtaisen ajan merkitys korostuu tässä tilanteessa entisestään. On tärkeää, että henkilö löytää aikaa myös itselleen ja omille harrastuksilleen, jotta jaksaa paremmin niin työssä kuin deittailussakin.

Yksi tapa varmistaa henkilökohtaisen ajan löytäminen on priorisoida aikataulua. Henkilön kannattaa miettiä, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä ja mitkä eivät. Tärkeiden asioiden kohdalla henkilön tulisi varata aikaa kalenteriin ja pitää kiinni suunnitelmistaan. Näin henkilö voi varmistaa, että hänellä on aikaa myös itselleen.

Toinen tapa löytää henkilökohtaista aikaa on tehdä suunnitelmia yhdessä deittikumppanin kanssa. Esimerkiksi yhteiset harrastukset voivat olla hyvä tapa yhdistää työ ja deittailu, samalla kun molemmat saavat aikaa myös omille harrastuksilleen. Tärkeintä on löytää yhteinen sävel ja joustaa tarvittaessa.

Lopuksi, henkilökohtaisen ajan merkitys korostuu myös silloin, kun henkilö tuntee itsensä stressaantuneeksi tai uupuneeksi. Tällöin henkilön tulisi ottaa aikaa itselleen ja tehdä asioita, jotka rentouttavat ja auttavat palautumaan. Hyvä uni, liikunta, meditaatio ja ystävien tapaaminen voivat olla hyviä tapoja löytää henkilökohtaista aikaa ja samalla parantaa omaa hyvinvointia.

Työ- ja deittailuelämän yhdistämisen haasteet

Työn ja deittailun yhdistäminen voi olla haastavaa, varsinkin jos henkilöllä on kiireinen työaikataulu. Tässä osiossa käsitellään joitain yleisiä haasteita, joita ihmiset kohtaavat yrittäessään yhdistää työ- ja deittailuelämänsä.

Ajanhallinta

Ajanhallinta on tärkeä osa työn ja deittailun yhdistämistä. Henkilön on löydettävä tasapaino työn ja deittailun välillä, jotta hän voi käyttää aikansa tehokkaasti. On tärkeää suunnitella päivittäiset tehtävät ja aikatauluttaa ne niin, että on riittävästi aikaa sekä työlle että deittailulle.

Stressin hallinta

Työn ja deittailun yhdistäminen voi aiheuttaa stressiä henkilölle. Stressi voi vaikuttaa henkilön henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. On tärkeää löytää tapoja rentoutua ja vähentää stressiä, kuten meditaatio, jooga tai harrastukset.

Kommunikointi

Kommunikointi on avainasemassa työn ja deittailun yhdistämisessä. Henkilön on oltava avoin ja rehellinen kumppanilleen työaikataulustaan ja muista sitoumuksistaan. On tärkeää kommunikoida selkeästi ja tehokkaasti, jotta molemmat osapuolet ymmärtävät toistensa tarpeet ja odotukset.

Priorisointi

Priorisointi on tärkeä osa työn ja deittailun yhdistämistä. Henkilön on asetettava etusijalle tärkeimmät tehtävät ja velvollisuudet sekä työssä että deittailussa. On tärkeää muistaa, että kaikki tehtävät eivät ole yhtä tärkeitä, ja jotkin tehtävät saattavat vaatia enemmän aikaa ja energiaa kuin toiset.

Joustavuus

Joustavuus on tärkeää työn ja deittailun yhdistämisessä. Henkilön on oltava valmis tekemään muutoksia aikatauluunsa tarpeen mukaan. On tärkeää olla joustava ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin, jotta työn ja deittailun yhdistäminen onnistuu.

Timanttikorvakorut sopivat myös arkikäyttöön

Timanttikorvakorut sopivat myös arkikäyttöön

Korut ovat hyvin kauniita asusteita, joilla voi helposti saada omaan asuun näyttävyyttä ja tiettyä tyylikkyyttä. Monet saattavat käyttää koruja ainoastaan juhlamenoissa, mutta niitä voi myös huoletta käyttää arjessa. Korut ovat kuitenkin tarkoitettu käytettäväksi ja varsinkin jos korut ovat yhtään laadukkaampia kestävät ne kyllä käyttöä. Parhaita koruja ovatkin juuri sellaiset, jotka sopivat sekä juhlaan että arkeen. Kannattaakin satsata pariin hyvään laadukkaaseen koruun, kuten vaikka korviksiin, muutamaan kaulakoruun ja rannekoruun. Niillä pärjää jo vallan mainiosti ja varsinkin ajattomat korut ovat aina kauniita. Timanttikorvakorut sopivat erinomaisesti käytettäviksi niin arjessa, kuin juhlissakin.

 

Korvakorujen ottoa on turha jännittää liikaa

 

Korvakorut tehdään tavallisesti korvannipukkaan aseen näköisellä laitteella tai joissain tapauksissa lävistämällä. Ensiksi korvaan merkitään piste johon reikä tehdään. Asiakas saa tämän jälkeen vielä muuttaa kohtaa, jos niin haluaa. Tämän jälkeen ammattilainen tekee reiät, johon laitetaan hoitokorvakorut, joita pidetään korvissa noin muutama viikko. Korvakoruihin ei saa koskea laiton jälkeen ja niitä pitää puhdistaa. Hoitokorvakoruja tulee käyttää minimissään kuusi viikkoa reijityksen jälkeen. Korvakoruja voi helposti laittaa lävistysliikkeissä tai myös kultasepänliikkeissä. Korvaan voi myös ottaa muita lävistyksiä kuten industrial, tragus tai helix. Mikäli siis haluaa pitää korvissaan kauniita timanttikorvakoruja kannattaa ensiksi varata aika reikien ottoon. Itse reiän tekoa on turha jännittää liikaa, sillä toimenpide on hyvin nopeasti ohi.

 

Mistä löydät täydelliset korvakorut?

 

Korvakoruja löytyy melkein mistä vain, kuten perus päivittäistavarakaupoista, vaateliikkeistä, korukaupoista ja netistä. Hintaluokka on myös erittäin laaja. Korvakoruja löytyy edullisesti ihan muutamalla eurolla tai sitten kalliimmalla hinnalla esimerkiksi koruliikkeistä. Usein hinta perustuu merkkiin ja materiaaliin ja siihen onko korvakorut esimerkiksi jotain designia. Malleja ja hintaluokkia löytyy siis varmasti jokaisen makuun. Jos kuitenkin haluaa laatua kannattaa suosiolla suunnata heti koruliikkeeseen, siellä myytävät korut eivät ole halpaa rihkamaa ja ne kestävät oikeasti käyttöä. Jos haluaa esimerkiksi timanttikorvakorut, parhaat mallit löytyvät koruliikkeiden hyllyiltä. Kannattaa siis suunnata pikimmiten koruostoksille, jos oma korukokoelma kaipaa päivitystä.

 

Paras tapa säästää on lainojen yhdistäminen

Nykyisten korkeiden elinkustannusten vuoksi yhä useammat ihmiset etsivät keinoja säästää rahaa. Yksi tapa on velkojen yhdistäminen henkilökohtaisella lainalla. Velkojen yhdistäminen voi olla erinomainen vaihtoehto, joka auttaa vähentämään kuukausimaksuja, yksinkertaistamaan talouden hallintaa ja parantamaan luottopisteitä. Tässä artikkelissa selvitetään, miten voit yhdistää lainasi yhdeksi matalakorkoiseksi maksuksi, joka on helpompi lompakollesi!

Kuinka eroon useista lainoista?

Monilla nykyaikaisilla perheillä ei ole harvinaista, että heillä on useita erilaisia velkoja – luottokortteja, opintolainoja, autolainoja jne…. Useimmille meistä on jo tarpeeksi vaikeaa pysyä perässä päivittäisissä menoissamme ilman, että tarvitsee huolehtia useista velvoitteista kerralla. Hyvä uutinen on se, että voit yhdistää kaikki lainasi yhdeksi pienemmäksi kuukausimaksuksi, mikä helpottaa budjettiasi.

Useita lainoja? Kannattaa harkita niiden yhdistämistä! Sitä varten ota selvää mikä on paras lainojen yhdistäminen todellisten kokemusten mukaan.

Miten lainojen yhdistäminen toimii?

Kun yhdistät velkoja, olivatpa ne sitten opintolainoja tai luottokortteja, korvaat periaatteessa useat lainat yhdellä uudella lainalla, jonka kokonaismäärä on samalainatun rahan määrä.

Tämä tarkoittaa sitä, että yksi kuukausimaksu sisältää nyt aiemmat maksut, jotka maksoit kaikista vanhoista lainoistasi. Sinulla on vain yksi velkoja, mikä helpottaa laskujesi seuraamista ja niiden maksamista nopeammin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että luottoluokituksesi paranee, kun kaikki velkasi on sisällytetty osaksiyksi uusi laina. Ja tietysti voit myös säästää korkoja…

Mitä hyötyä velkojen yhdistämisestä on?

Yhdistämällä kaikki lainasi yhdeksi uudeksi henkilökohtaiseksi lainaksi kuukausilaskusi pienenee vain yhteen maksuun – esimerkiksi 200 euroon 400 euron sijasta . Tämä tarkoittaa, että vaikka tulosi eivät juuri muuttuisikaan,tai 300 euroa 250 euron sijaan. Tämä antaa sinulle paljon joustavuutta ja enemmän liikkumavaraa – Voit hallita kuukausittaisia menojasi, mikä vähentää stressiä ja parantaa elämänlaatuasi.

Toinen hyöty on se, että lainojen yhdistäminen antaa sinulle mahdollisuuden lainata enemmän rahaa kuin vanhoilla yksittäisillä lainoilla. Jos maksoit pois useita luottokortteja, autolainoja taijopa opintolainaa, voit käyttää uudet rahat hienompaan autoon, kodin remontointiin tai jopa lomailuun.

Muista myös järjestelylaina

Järjestelylainat ovat hyvä vaihtoehto perinteisille pankkilainoille. Niitä voi käyttää kuka tahansa, vaikka luottotiedot eivät olisikaan täydelliset tai niitä ei olisi lainkaan. Tämäntyyppinen laina on erityisen hyödyllinen henkilöille, jotka ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia tai uusia maahantulijoita, joilla ei ole luottohistoriaa. Järjestelylainanantajat työskentelevät lainanottajien kanssa löytääkseen kohtuullisen kuukausimaksun, joka sopii heidän budjettiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa.

Hyvä työhakemus tuo kutsun työhaastatteluun

Taas on se aika vuodesta kun pitäisi suunnata katseensa kesän töitä kohti, vaikka kevät on tuskin aluillaan. Kesätyöpaikkoja satelee tarjolle alati hurjempaa vauhtia ja opiskelijoiden aika kuluu tenttikirjojen pänttäämisen lisäksi hakemuksia päivitellessä.

Monet kesätyöpaikat ovat tätä naputellessani jo täyttyneet. Esimerkiksi media-alan töissä on tapana valita kesätyöntekijät jo tammikuussa. Vielä ei kuitenkaan ole syytä huoleen, sillä monissa paikoissa hakuprosessi on vasta aluillaan.

Mistä kesätyötä kaipaavan täytyisi sitten lähteä liikenteeseen? Kokosin tähän joitakin vinkkejä työnhakurumban alkuvaiheeseen:

 1. Aloita kesätyönhaku aikaisin. Vaikka kesä tuntuisi kaukaiselta, sopivia paikkoja kannattaa tarkkailla heti vuoden alusta lähtien.
 2. Tee CV huolella. Samaa ansioluettelopohjaa voi hyödyntää monia paikkoja hakiessa. Lisää vinkkejä onnistuneen ansioluettelon tekemiseen täältä.
 3. Kun löydät kiinnostavan työpaikkailmoituksen, älä aikaile. Hakemus kannattaa lähettää mahdollisimman aikaisin, vaikka hakuaikaa näyttäisi olevan jäljellä vielä viikkokaupalla. Monet työnantajat eivät odota ilmoitetun ajan päättymiseen asti, nappaavat kiinnostavia kiinnostavia hakijoita haastateltavaksi heti, kun niitä löytyy.
 4. Lue valmiita hakemusesimerkkejä malliksi, mutta älä kopioi niitä. Muista, että sinun on erotuttava kymmenistä muista hakijoista. Kirjoita hakemus omalla tyylilläsi, korosta parhaita puoliasi ja ole rehellinen. Anna todellinen kuva persoonallisista kyvyistäsi. Älä väitä omaavasi sellaisia taitoja, kokemuksia tai ominaisuuksia, joita sinulla ei todellisuudessa ole.
 5. Ota rekrytointisivustoilla vierailu jokapäiväiseksi tavaksi. Näin mikään ilmoitus ei kiidä sinulta ohi.
 6. Heitä kaikki verkot vesille ja kerro myös tuttavillesi, että etsit töitä. Työpaikat löytyvät usein suhteiden ja verkostojen ansiosta. Voit kysellä avoimista työpaikoista vaikkapa sosiaalisessa mediassa, jos siltä tuntuu.

Työhakemus jätetään useimmiten verkossa

Työhakemuksella on ainoastaan yksi tehtävä: sen tarkoitus on tuoda sinulle kutsu työhaastatteluun. Sen vuoksi työhakemus on tärkeä vaihe työnhaussa.

Nykyään työhakemus jätetään usein verkossa. Verkossa työhakemus tehdään tyypillisesti täyttämällä verkkolomake, joka koostuu usein jopa kymmenestä eri alasivusta. Se tekee työhakemuksen rakentamisesta sekä aikaisempaa helpompaa että vaikeampaa.

Verkkohakemuksen plussat ja miinukset

Verkkohakemus helpottaa työhakemuksen tekemistä siinä mielessä, että verkkolomake pakottaa sinut muistamaan kaikki työhakemuksen kannalta olennaiset asiat.

Toisaalta verkkohakemuksen täyttäminen on usein tarpeettoman hankalaa. Tietoja kysellään joka yrityksessä hiukan eri tavalla, eikä etukäteen voi olla varma siitä, mitä kaikkea tietoa lomakkeen täyttämiseksi tarvitsee.

Muista täyttää verkkohakemuksen vapaat kentät

Usein käyttäjät jättävät täyttämättä verkkolomakkeen vapaat kentät — ne osat, jossa voisi vapaasti kertoa itsestään.

Se on suuri virhe, sillä juuri vapaamuotoinen oman itsensä ja persoonallisuutensa esiin tuominen on ratkaisevaa kun rekrytoinnista vastaava tekee valinnan monien kenties yhtä hyvien vaihtoehtojen välillä.

Silloin on tärkeää erottua muista, ja erottuminen tapahtuu parhaiten juuri vapaamuotoisten osien kautta.

Erottautumisen kannalta on tärkeää, että kirjoitat aina joka työpaikkalomakkeeseen uudenlaisen tekstin. Kokenut rekrytoija huomaa heti viestin, jonka olet kopioinut sanasta sanaan kenties kymmenille yrityksille.

Tee siis tekstistä sellainen, että rekrytoija ymmärtää sinun ajatelleen juuri hänen yritystään täyttäessäsi verkkolomaketta.

Sähköpostitse jätetty työhakemus antaa enemmän mahdollisuuksia

Toiset työnantajat haluavat työhakemukset sähköpostitse. Tämä on yleistä varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Myös vapaamuotoinen hakemus kannattaa tehdä melko tiiviiksi. Sopiva työhakemuksen pituus lienee noin viisi-kuusi kappaletta.

Aloita työhakemus kertomalla, miksi haet juuri kyseistä työpaikkaa. Aloitus on hakemuksen tärkein osa, sillä sinun on jo ensimmäisellä virkkeellä saatava lukija kiinnostumaan työhakemuksestasi. Sinun on vakuutettava hänet siitä, että työhakemuksesi kannattaa lukea loppuun saakka.

Seuraavaksi kerro itsestäsi ja osaamisestasi. Tässä sinun kannattaa keskittyä ainoastaan siihen, miten osaamisesi, työkokemuksesi ja luonteesi sopivat juuri nyt hakemaasi työtehtävään.

Lopeta työhakemuksesi siihen, että korostat olevasi kiinnostunut keskustelemaan työpaikasta vielä henkilökohtaisesti ja odottavasi yhteydenottoa puhelimitse tai sähköpostitse.

Hakemus on hyvä lopettaa melko muodolliseen tervehdykseen, kuten ”Kunnioittaen” tai hiukan tuttavallisempaan ”Ystävällisin terveisin”.

Sähköpostitse lähettettävän työhakemuksen liitteenä lähetät vain ansioluettelon. Käytä joko Word- tai Pdf-muotoa riippuen rekrytoivan yrityksen mahdollisesta toiveesta.

Oppisopimus koulutusvaihtoehtona

Koulutusmuotona oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen. Opiskelija työskentelee palkallisessa työssä yrityksessä. Oppisopimuskoulutuksen voidaan sanoa olevan palkallista työharjoittelua, jonka työnantaja järjestää. Yleensä ammattioppilaitos hoitaa teoriaopetuksen, joka tosin on oppisopimuskoulutuksessa lyhyehkö.

Oppisopimuskoulutus on edullinen sekä opiskelijalle että työnantajalle: opiskelija saa työajaltaan palkan lisäksi vuosilomaedut. Ellei toisin sovita, työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa ns. lähipäivien eli lähiopetuksen ajalta. Oppisopimusviranomainen maksaa opiskelijalle päivärahaa menetettynä työansiona, jos tämä ei saa seminaaripäiviltä palkkaa. Opiskelijalla on myös oikeus matka- ja majoittumiskorvauksiin lähiopetuksen osalta. Alaikäisten lasten vanhemmat saavat myös perheavustusta.

Oppisopimuskoulutukseen pääsee 15-vuotiaana. Kyseessä on tällöin normaali palkallinen työsuhde työnantajaan, joka tähtää ammatilliseen perustutkintoon tai näyttötutkintoon.

Jotta oppisopimus toimisi, täytyy työnantajan sitoutua opiskelija ohjaukseen ja arviointiin. Siitä myös maksetaan työnantajalle koulutuskorvausta.

Kannattaako minun hakeutua oppisopimuskoulutukseen?

Jos jokin seuraavista kohdista täyttyy ja on käytännönläheinen ihminen, kannattaa tosissaan harkita oppisopimuskoulutusta. Oppisopimuskoulutusta kannattaa harkita, jos

 • on kouluasteen tutkinnon suorittanut henkilö ja haluaa opistoasteen tutkinnon
 • ei ole ammatillista koulutusta
 • ei ole muodollista pätevyyttä
 • syystä tai toisesta tulee tarve kouluttautua uuteen ammattiin (esim. työtehtävien tai työtilanteen muuttuminen)
 • yksinkertaisesti haluaa todistuksen ammattitaidostaan!

Opiskelijan ja työnantajan oikeudet & velvollisuudet

 • Opiskelijalla on oikeus työehtosopimuksen määrittelemään palkkaan ja muihin työsuhteen normaaleihin etuihin.
 • Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan opetukseen ja teoriaopetuksesta saatuun päivärahaan menetettynä työansiona.
 • Opiskelijalla on oikeus matka- ja majoituskorvauksiin lähiopetuksen osalta riippuen opiskelupaikkakunnasta.
 • Opiskelijalla on velvollisuus suorittaa annetut työtehtävät asiallisella tavalla työnantajan ohjauksen ja valvonnan alaisena. Opiskelijan kuuluu myös osallistua teoriakoulutukseen, joka puolestaan tukee käytännön töitä.
 • Työnantaja on velvollinen maksamaan opiskelijalle TES:n mukaista palkkaa.
 • Työnantajan tulee nimetä opiskelijalle kouluttaja, joka vastaa opiskelijan oppimisesta ja ohjauksesta.
 • Työnantaja on velvollinen pitämään huolen siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan teoriaopetukseen opiskeluaikataulun mukaisesti.

Toimiva liiketila on yrityksen perusta

Onko sinulla liikeidea jo tulilla? Oletko perustamassa uutta yritystä?  Oletko valmis nostamaan menestyksen lipun salkoon? Oletko valmis laittamaan kansantalouden uuteen nousuun omalla panoksellasi? Jos vastaat kyllä, niin en voi lisätä muuta kuin, että: ”Onneksi olkoon!” Olet jo prosessissa pitkällä. Sitten vaan paperiasioita hoitamaan ja firmaa perustamaan. Yrityksen menestys syntyy nerokkaasta liikeideasta, huolella kehitellystä brändistä ja täsmällisestä markkinoinnista. Nämä ominaiset voivat kuulostaa hieman monimutkaisilta asioita.

Nykyisin pientä yritystä voi periaatteessa hoitaa vaikka kotoa käsin. Tietokoneet ja internet mahdollistaa monien toimintojen pyörittämistä ajasta ja paikasta riippumatta. On kuitenkin turha väittää, ettei fyysisillä piirteillä olisi lainkaan merkitystä. Haluaisitko muka sekoittaa työ- ja kotielämäsi täydellisesti? Ei kuulosta kovin hyvältä, että ihminen elää tekemättä minkäänlaista eroa kotinsa ja työpaikan välillä. Yrityksen on löydettävä itselleen katto ja seinät, jonka suojissa se voi tehdä modernia menestyskertomusta. Myös toimivilla tilaratkaisuilla ja onnistuneella sijainnilla voi olla paljon väliä. Yrittäjä unohtaa usein, että yrittäminen on työtä. Työpaikalla viihtymiseen kannattaa panostaa.

Yrityksen liiketila kannattaa usein valita kasvukeskuksesta. Näin yritys voi kehittyä kaupunginosan mukana. Toisaalta liiketilan voi perustaa periaatteessa mihin vain, mistä vapaata toimitilaa sattuu löytämään. Kunhan paikka on jollakin tapaa toimivien kulkuyhteyksien päässä. Toimiva liiketila on arvokas juttu, josta kannattaa pitää kiinni.

Mistä ihmeestä sitä tilaa sitten löytäisi yritykselle?

Tarkoituksenmukaisilla liiketiloilla voidaan edesauttaa yrityksen menestystarinaa kohti bisneksen taivaisiin. Ei ole olemassa yhtä ainutta oikeaa liiketilaa. Tämä johtuu siitä, että eri yrityksillä on erilaiset tarpeet. Tornitalon huoneisto, työhuone, galleria, kauppahuoneisto…

Liiketila voi sijaita tilanteen mukaan vaikkapa aivan kaupungin ydinkeskustassa. Tällöin vuokra voi olla korkea, mutta ehdottoman keskeinen toimipaikka voi olla sen arvoista ja jos omat rahat eivät riitä niin https://yrityslainavertailut.com/ auttaa. Keskustassa sijaitseva toimitila voi muodostua yrityksen käyntikortiksi.Toisaalta keskustan toimipaikat ovat usein äärimmäisen haluttuja ja siksi kalliita. Halvempi hintataso voi löytyä esimerkiksi kaupungin laitamilta. Tällöin ympäristö voi olla rauhallisempi ja kulkuyhteydet hyvät. Kauppakeskuksessa tai vaikkapa liikenteen varrella sijaitsevat liiketilat palvelevat puolestaan autoilevia asiakkaita. Menestystä edesauttavat sellaiset liiketilat, jotka sijaitsevat juuri oikeissa paikoissa. Onneksi ratkaisuja löytyy joka puolelta, kunhan vain jaksaa etsiä.

Erilaiset yritykset kehittävät eri kokoisia liiketiloja suomalaisiin kasvukeskuksiin ja niiden ympäristöön. Menestyvät liiketilat syntyvät loistavasta sijainnista, ainutlaatuisesta liikeideasta sekä vetovoimaisista liikkeistä ja palveluista.

Uusia liiketiloja vapautuu jatkuvasti kaikkialta. Vapaita liiketiloja löytää, kun vaan osaa etsiä.

Entä sitten sopisiko käyttöön vanha vai uutuuttaan kiiltelevä liiketila? Vanhoja liiketiloja toki vapautuu eteenpäin, mutta myös uusia kohteita käynnistyy koko ajan kaikkialla Suomessa. Uuteen toimitilaan saattaa olla helpompi asentaa uutta teknologiaa ja yksilöllisiä tilaratkaisuja. Toisaalta vanhakin tila saattaa sopia yrityksen tarpeisiiin. Toisaalta tarpeita voi olla vaikea määritellä toimitilaa hankkiessa, sillä yrityksen tarpeet voivat muuttua rajustikin tulevaisuuden aikana.  Parhaimmat toimitilat ovat joustavia ja kasvavat tarvittaessa yrityksen mukana.

 

Johtaja – välitätkö henkilökunnastasi?

Menestynyt ja kunnioitettu johtaja välittää henkilökunnastaan ja ajattelee heidän parastaan. Paradoksi on siinä, että jokainen johtaja “tietää” olevansa tällainen johtaja, mutta todellisuudessa vain yksi tusinasta on.

Tässä sarja kysymyksiä jota voit kysyä itseltäsi. Voit vastata niihin täysin rehellisesti tai niin, että uskottelet itsellesi muuta kuin mitä oikeasti olet.

 • Pyritkö motivoimaan henkilöstöäsi?
 • Motivoitko henkilöstöä heidän toivomallaan tavalla vai sinun päättämällä tavalla?
 • Annatko henkilökunnalle vastuuta?
 • Haluatko pysyä jatkuvasti kartalla mitä yrityksessäsi tapahtuu?
 • Maalaatko suuria linjoja vai keskitytkö jokaiseen yksityskohtaan palvelussa ja henkilökunnan toiminnassa?
 • Vaaditko työaikojen noudattamista?
 • Vaaditko työaikojen noudattamista silloinkin kun kaikki sovitut asiat tulevat tehdyksi lyhyemmässä ajassa?
 • Kuunteletko aidosti mitä henkilökunnallasi on sanottavaa?
 • Oletko järjestänyt viimeisen vuoden aikana vähintään yhden tilaisuuden jossa työntekijäsi pääsee keskustelemaan kanssasi kahden kesken?
 • Jos olet järjestänyt mainitun tilaisuuden, oletko vastannut työntekijän toiveisiin tai vähintään selvittänyt miten voisit vastata näihin?
 • Nauravatko työntekijäsi sinun kanssasi vai sinulle?
 • Saako henkilökuntasi kehittää omasta mielestään tehokkaimman tavan suorittaa työnsä?

Tässä muutamia kysymyksiä joita voit kysy itseltäsi. Itsetutkiskelu on hyvästä, mutta todelliset vastaukset näihin kysymyksiin saat vasta kun esität samat kysymykset henkilökunnallesi!

Henkilöstötutkimuksen tekeminen on käytännössä välttämätön osa jokaisen yrityksen liiketoimintaa. Silti vain murto-osa yrityksistä kysyy henkilöstöltään mitä heille kuuluu. Menestyvän yrityksen johtajan pitää tietää minkälainen johtaja hän on sekä tietää miten henkilökunnalla oikeasti menee. Jos joudut miettimään hetkeäkään, vastaisitko itse samalla tavalla yllä oleviin kyselyihin kun alaisesi, et tiedä tarpeeksi itsestäsi etkä henkilöstöstäsi.

Työkaluja yritysidean kehittämiseen

Itsetutkiskelu ei ole koskaan helppoa. Suurinta osaa meistä saattaa jopa pelottaa mahdolliset vastaukset, jotka sitten osoittavat että tässä sitä on puuhailtu viime vuosien ajan ihan väärien asioiden kimpussa. Tuskinsa tuotakaan tarvitsee “hävetä”. Itselläni on ihat samat fiilikset, kun lueskelin noita kysymyksiä. Kaikkein helpointahan on valita tie, jossa hylkää syvemmän pohdiskelun ja keksittyy vain siihen jokapäiväiseen toimintaan. Toisella tavalla tekeminenhän erottaa sinut muusta joukosta, sitähän voi melkein joutua hihhulin asemaan.

No pitää varmaan pistää asioita taas paperille, kun siten ne tuntuvat selkiytyvän parhaiten. Tiedän jo lähtökohtaisesti etten tee niitä asioita, joita haluaisin, tai paremmin sanottuna unelmoin tekeväni. Työasiat on rempallaan ja ne olisi saatettava piakkoin kuntoon. Koulusta haluaisin “ulos” mahdollisimman nopeasti ja se tarkoittaa vaan omaan niskaan tarttumista. Vieläpä tässä ehtii muutoksia tekemään, mutta pitää aloittaa jo huomenna.

Näin piirretään kutsumuskartta

 • Kirjoita paperille A4 kaikki asiat, joista pidät
 • Pisteytä sitten kaikki asiat asteikolla 1-3

Yritysidean innovointi

Innovatiivisuus on tällä hetkellä hyvin yleisesti käytetty sana yritysmaailmassa, mutta kyseisen termiin sisältyvän toiminnan hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa ei sitten olekaan tuttua niin usealle. Ja kyllähän sen ymmärtää. Innovatiivisuutta ei nähdä edelleenkään kaikkien yritysten toimintona. Tekniselle alalle se tietysti kuuluu ja varmasti siitä hyötyy myös tuotteiden valmistukseen sekaantuneet yritykset, mutta palvelualahan ei siitä pysty täysin hyötymään. Tämän voidaan olettaa olevan sellaista perustason näkemystä innovatiivisuuteen ja innovointiin. Ei ole aina helppoa löytää hyvä liikeidea.

Lukaisin äskettäin Eric Von Hippelin kirjan Democratizing Innovation ja siinä puhuttiin paljon asiakkaiden osallisuudesta yrityksen innovointiprosessissa. Oman ajatuksenlaukkani myötä ryhdyin pohtimaan, että voisiko juuri palvelualan yrityksille löytyä tästä väylä innovoinnin lisäämiseen? Kertovatko asiakkaasi sinulle, millaisena he palvelunsa haluavat tai mitä puutteita he näkevät nykyisessä toiminnassasi – tartu johtolankaan ja ala innovoida.

Kirjassa myös puhutaan tuotteita valmistavien yritysten innovatiivisuudesta, jossa osallisena on asiakas. Nykyään hyvin moni asiakas customoi yrityksesi tuotteen itselleen sopivaksi. Tämä on varmaan aika arkipäiväistä esimerkiksi ohjelmistoalalla, mutta tuskin se on tuntematonta seutua myöskään perinteisillä kulutustavara-alalla. Kaikkein tärkeintä innovoinnin kannalta on oppia tunnistamaan yrityksesi kärkiasiakkaat, jotka ovat nopeimpia muokkaamaan tuotettasi oman makunsa mukaiseksi. Heiltä pystyt poimimaan vinkkejä, jotka voivat toimia lähtölaukauksena tulokselliselle innovoinnille.

Ihan näin lopuksi voisin vielä todeta olevani melko varma siitä, ettei 95% kotimaisista pk-yrityksistä hyödynnä maksimaalisesti omaa innovointipotentiaaliaan. Ja vielä pahempaa on se, että yhtä harva yritys myös panostaa strategisesti sekä suunnitelmallisesti voimavarojaan tuon asian parantamiseen. Innovointi, ja siihen liittyvien prosessien ymmärtäminen, on oikeasti sellainen työkalu joka pystyy muuttamaan yrityksesi tulevaisuuden. Se tuo mukanaan kilpailuetuja, joita et pysty tällä hetkellä edes kuvittelemaan. Mutta mikä parasta, se auttaa sinua pysymään kilpajuoksun kärkisijoilla ja näkemään ensimmäisten joukossa, minne se seuraava mutka kääntykään.

Yrityksen kasvu

Oma tutkimukseni keksittyy kahden eri yrityksen väliseen yhteistyöhön, jossa tuloksena olisi niin sanotusti orgaaninen kasvu ja tähän auttaa parhaiten SEO-blogi. Koen tämän olevan jollain muotoa pehmempi keino kasvaa, kuin oman liiketoiminnan agressiivinen kasvattaminen ilman kumppania. Pystyisikö tuollaisesta yhteistyöhön perustuvasta kasvusta löytämään niitä tekijöitä, jotka takaavat yrittäjälle “paremman” työympäristön? Nyt kun kasvu mielestäni merkitsee pitkälti lisääntynyttä stressiä ja entistä tiukempaa aikataulua.

Leipä pöytään, vaatteet lapsille ja aikaa puolisolle sekä vaellukselle, johan siinäkin on riittämiin. Ei pienyrittäjä välttämättä tarvitse niitä muita “vartalon”jatkeita, jos tarvetta niiden saamiseen ei ole. Kyllä nykytilanteeseenkin saa olla tyytyväinen, jos siltään tuntuu. Kasvu on kasvua, mutta pitää muistaa että jos sen tekee toisten ihannekuvien/vaatimusten vuoksi, niin se kyllä menettää makunsa.

Pitäisikö tulevaisuutta pelätä?

Tällä kysymyksellä tarkoitan nyt työelämää, en siis koko tulevaisuus näkökulmaa. Olen tässä lueskellut taas suht tiukkaan tahtiin kirjoja avoimen yliopiston tehtäviä varten. Aiheet ovat käsitelleet perheen ja työn yhteensovittamista sekä tulevaisuuden työtä/tietotyöskentelyä.

Kirjojen kautta syntynyt kuva siitä tietotyöstä, jota suurin osa markkinointialan ihmisistä tekevät on aika pelottava. Siinä työ syö ajan perheeltä, itsetunnolta, fyysiseltä ja henkiseltä hyvinvoinnilta sekä ylipäätään jaksamiselta. Se tuntuu murskaavan ihmisen arvomaailman sekä asettavan hänet asemaan, jossa elämän arvostelu toteutetaan muiden toimesta. Siihenkö tässä itsekin tähtään?

Kirjojen sanomat perustuvat tutkimuksiin, joten ihan tuulesta temmattuja nuo viestit eivät ole. Silti uskon vahvasti, että jo nykyään voimme löytää tietotyöntekijöitä, joiden aikataulut ovat juuri sopivat ja elämä rullaa mallillaan. Ehkä se on vaatinut omanlaisen arvokeskustelun läpikäymistä tai joillakin sitä loppuunpalamisen fiilistä. Toivon pehmeiden arvojen astuvat esiin työelämään ja vielä mahdollisimman nopeasti. Omasta mielestäni moni yritys ei pysty tarpeeksi arvostamaan omia työntekijöitään yksilöinä ja ihmisinä, joilla on suuri merkitys joidenkin muiden elämäänkin. Moni yritys toivoisi omistavansa oman henkilöstönsä henkisen ja fyysisen kokonaisuuden, myös työajan ulkopuolellakin. Tämä käytös heijastuu monesti myös asiakaspalvelu-/keskeisyyskulttuuriin. Myötäelämämisestä ja empatiasta tulee kovaa kamaa tulevaisuuden menestyvien yritysten tarinoissa.

Mutta miten käy sitten markkinoijien? Ehkä tulevaisuus näyttää vähän ankealta, mutta kyllä siihen vielä pystyy vaikuttamaan. Ei peliä ole vielä pelattu, vaan hauskuus on vasta aluillaan. Sitä on vaan itse uskallettava keskittyä hetkeksi vaikkapa henkiseen kasvuun ja, niin kornilta kuin se kuulostaakin, osattava seurata oman sydämensä ääntä… taidanpa taas palata kirjojen pariin….

Kuinka saada haluamasi työ

Kuinka saada haluamasi työ

Aloite – uran vastuun ottaminen

Kukaan ei ole sinulle mistään velkaa, eikä kukaan työnantaja palkkaa tai ylennä sinua, koska tarvitset työtä tai haluat olla pomo. Maailma ei pyöri ympärilläsi tai tarpeidesi ympärillä – jos haluat parempaa työtä, enemmän palkkaa tai ylennyksen, sinun on tehtävä askel toteuttaaksesi toiveesi. Me kaikki tiedämme ihmisiä, jotka viettävät aikaa ja energiaa valittamalla elämästään, avioliittoista tai työstä, mutta eivät koskaan ryhdy toimenpiteisiin muuttaakseen asioita, jotka tekevät heistä onnettomia.
Vaiheita, jotka voit heti ottaa haltuusi kohtalostasi, ovat:

haltuunsa kohtalostasi

• Kysy, kuinka voit tehdä pomosi työn helpommaksi ja tulla arvokkaammaksi yrityksellesi.
• Vapaaehtoiseksi ylimääräisiin työtehtäviin.
• Ilmoittaudu ja suorita teknisiä ja korkeakoulukursseja parantaaksesi työtaitojasi.
• Liity ja osallistu ammatillisiin järjestöihin ja yhdistyksiin – aktiivinen osallistuminen LinkedIn-ryhmien kautta on loistava tapa tavata ihmisiä ja luoda asiantuntemusta.

Vastuullisuus – tilanteen omistaminen

Vastuullisuus sekoitetaan usein luoton saamiseen tai syyllistymiseen, jotka molemmat ovat ulkopuolisten tekemät päätökset. Olipa kyse urasta, työstä vai yksittäisestä tehtävästä, vastuullisuus on oman ympäristösi ja olosuhteidesi omistaminen ja johdonmukaisten toimenpiteiden toteuttaminen lopputuloksen positiiviseksi vaikuttamiseksi.
Vastuullisuus vaatii useita asioita:

1. intohimo

Löytääksesi haluamasi työpaikan, sinun on uskottava, että et pysty pelkästään poikkeuksellisen suorituskykyyn, vaan olet sitoutunut toimittamaan sen joka kerta koko ajan. Jos et pysty vakuuttumaan itseäsi, miten voit koskaan toivoa vakuuttavasi potentiaalisen työnantajan palkkaamaan sinut?

2. Takaiskut

Myrkky

Menestymiselle on aina esteitä, toiset oikeita ja toiset kuviteltuja. Takaiskuja tapahtuu. Virheitä tehdään. Pettymysten kohtaaminen pääosin, syiden, mukaan lukien omien virheiden, analysointi objektiivisesti, korjaustoimenpiteiden kehittäminen, analysointi ja toteuttaminen torjuvien ja kompastuneiden ongelmien ratkaisemiseksi osoittaa potentiaalisille työnantajille, että voit luottaa siihen, kun rohkeutta ja sitoutumista tarvitaan eniten.

Näe vaivaa – tee työ

Sir Issac Newton sanoi, että ”levossa olevalla keholla on taipumus pysyä levossa ja liikkeessä olevalla keholla on taipumus pysyä liikkeessä”. Sama periaate on totta etsiessäsi uutta työpaikkaa. Pelkästään uuden tehtävän haluaminen tai haluaminen merkitsee suurta ”potentiaalia”; ilman toimenpiteitä status quo pysyy ennallaan. Vanha baseball-manageri, kyllästyneenä kuulemaan pelaajiltaan ylistämään nuorten, testaamattomien pallopelaajien kokoa ja nopeutta, samalla kun he ylpeyttävät heidän ”potentiaalistaan”, keskeyttäisivät keskustelun ja toisivat odotukset takaisin todellisuuteen hänen gibillansa, ” Potenssi ’: se on vain toinen sana sanoa, että he eivät ole vielä tehneet sitä. ”

Suorita online-työtesti

Jos tunnet olosi todella kadonneeksi ja mikään näistä tempuista ei auta sinua, harkitse online-työtestin suorittamista tai menemistä paikalliseen urakeskukseen saadaksesi neuvoja ammattilaisilta. Testiin tarvitset vain 4g verkon ja mobiililaitteen.

Keskustele ammattilaisten kanssa

Etsi joitain ihmisiä, jotka tekevät mitä haluat tehdä. Sinun tulisi myös ottaa yhteyttä ihmisiin, jotka vastaavat palkkaamisesta kyseiseen tehtävään. Keskustele molempien kanssa ja kysy heiltä yksityiskohtia, joita ei ole työluetteloissa.

Käytä työkalua vahvuuksien ja heikkouksien arvioimiseen

Tämä on loistava alku ymmärtää, kuinka unelmatyösi löydetään.